Các vị trí tuyển dụng

Thợ đứng máy thổi

Ngày hết hạn: 28/02/2019 | Số lượng: 02 | Ngày đăng: 08/10/2018

Thợ đứng máy in FLEXO

Ngày hết hạn: 28/02/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 08/10/2018

Phó phòng Kế toán

Ngày hết hạn: 30/11/2018 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 02/10/2018

Nhân viên bảo trì

Ngày hết hạn: 28/02/2019 | Số lượng: Không giới hạn | Ngày đăng: 01/10/2018

Nhân viên IT

Ngày hết hạn: 30/9/2018 | Số lượng: 3 | Ngày đăng: 21/08/2018

Nhân viên kinh doanh

Ngày hết hạn: 28/02/2019 | Số lượng: 20 | Ngày đăng: 21/08/2018

Nhân viên Digital Marketing

Ngày hết hạn: 28/02/2019 | Số lượng: 02 | Ngày đăng: 21/08/2018

Nhân viên tạp vụ

Ngày hết hạn: 30/10/2018 | Số lượng: 02 | Ngày đăng: 03/08/2018

Lao động phổ thông

Ngày hết hạn: 28/02/2019 | Số lượng: 10 | Ngày đăng: 02/08/2018