Các vị trí tuyển dụng

Trưởng phòng QA/QC

Ngày hết hạn: 30/09/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 13/08/2019

Nhân viên Sale Admin

Ngày hết hạn: 30/08/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 13/08/2019

Nhân viên pha chế chuyên ngành Dược

Ngày hết hạn: 30/9/2019 | Số lượng: 10 | Ngày đăng: 01/07/2019

Phó phòng Kế toán

Ngày hết hạn: 30/06/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 31/03/2019

Nhân viên kế toán

Ngày hết hạn: 30/09/2019 | Số lượng: 2 | Ngày đăng: 17/12/2018

Nhân viên phòng RD & QC

Ngày hết hạn: 30/08/2019 | Số lượng: 2 | Ngày đăng: 17/12/2018

Nhân viên vận hành máy

Ngày hết hạn: 30/09/2019 | Số lượng: 10 | Ngày đăng: 07/05/2018

Trưởng phòng Hành chính nhân sự

Ngày hết hạn: 30/05/2019 | Số lượng: 1 | Ngày đăng: 07/05/2018

Chuyên viên phòng hành chánh nhân sự

Ngày hết hạn: 30/07/2019 | Số lượng: 2 | Ngày đăng: 23/04/2018

Công nhân sản xuất

Ngày hết hạn: 30/06/2019 | Số lượng: 20 | Ngày đăng: 07/05/2018