Các vị trí tuyển dụng

Nhân viên vận hành máy phay CNC

Ngày hết hạn: 30/06/2019 | Số lượng: 10 | Ngày đăng: 06/05/2019

Nhân viên văn phòng (làm thời vụ 3 tháng)

Ngày hết hạn: 15/04/2019 | Số lượng: 02 | Ngày đăng: 01/04/2019

Nhân viên vận hành máy mài

Ngày hết hạn: 30/06/2019 | Số lượng: 04 | Ngày đăng: 19/03/2019

Nhân viên kế toán

Ngày hết hạn: 30/04/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 19/03/2019

Nhân viên nhập liệu

Ngày hết hạn: 30/06/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 19/02/2019

Trưởng phòng Quản lý chất lượng

Ngày hết hạn: 30/06/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 17/08/2018

Nhân viên tổ cơ (SH, MI)

Ngày hết hạn: 28/02/2019 | Số lượng: 05 | Ngày đăng: 17/08/2018

Nhân viên thiết kế

Ngày hết hạn: 30/01/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 17/08/2018

Nhân viên vận hành máy tiện CNC

Ngày hết hạn: 30/06/2019 | Số lượng: 12 | Ngày đăng: 17/08/2018

Nhân viên lập trình gia công CNC

Ngày hết hạn: 28/02/2019 | Số lượng: 02 | Ngày đăng: 17/08/2018