Các vị trí tuyển dụng

Tài xế xe tải

Ngày hết hạn: 30/06/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 25/04/2019

Nhân viên bảo trì

Ngày hết hạn: 30/04/2019 | Số lượng: 02 | Ngày đăng: 20/02/2019

Kỹ thuật viên vận hành máy ép nhựa

Ngày hết hạn: 30/06/2019 | Số lượng: 02 | Ngày đăng: 16/12/2018

Nhân viên lập trình CNC

Ngày hết hạn: 30/06/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 16/12/2018

Kỹ thuật viên xi mạ

Ngày hết hạn: 30/06/2019 | Số lượng: 02 | Ngày đăng: 16/12/2018

Lao động phổ thông

Ngày hết hạn: 30/06/2019 | Số lượng: 100 | Ngày đăng: 30/10/2018

Tổ trưởng ép nhựa

Ngày hết hạn: 30/04/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 30/10/2018

Phụ kho

Ngày hết hạn: 30/04/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 30/10/2018

Phó phòng QA/QC

Ngày hết hạn: 28/02/2019 | Số lượng: 02 | Ngày đăng: 30/10/2018

Phó phòng kế hoạch

Ngày hết hạn: 30/04/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 29/10/2018