Các vị trí tuyển dụng

Kế toán trưởng

Ngày hết hạn: 30/07/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 18/06/2019

Công nhân cơ khí

Ngày hết hạn: 30/06/2019 | Số lượng: 30 | Ngày đăng: 09/04/2019

Nhân viên xuất nhập khẩu

Ngày hết hạn: 30/04/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 31/03/2019

Nhân viên QC

Ngày hết hạn: 30/06/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 31/03/2019

Nhân viên IT

Ngày hết hạn: 30/06/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 31/03/2019

Nhân viên hành chính nhân sự

Ngày hết hạn: 30/03/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 20/02/2019

Kế toán tổng hợp

Ngày hết hạn: 30/06/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 20/02/2019

Nhân viên quản lý sản xuất

Ngày hết hạn: 30/06/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 05/01/2019

Nhân viên bộ phận lắp ráp

Ngày hết hạn: 28/02/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 29/11/2018

Trưởng bộ phận xuất nhập khẩu

Ngày hết hạn: 30/06/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 17/11/2018