Để đảm bảo cung ứng nhu cầu nguồn nhân lực và nhân lực có tay nghề cho nhà đầu tư trong khu công nghiệp, Công ty cổ phần Khu công Nghiệp Hiệp Phước (HIPC) sẽ chú trọng và mở rộng thêm dịch vụ tuyển dụng & đào tạo theo yêu cầu, quy mô của doanh nghiệp. Đồng thời, HIPC luôn thực hiện tốt và đầy đủ cam kết đối với các nhà đầu tư, củng cố lòng tin cho các nhà đầu tư hiện hữu và tiềm năng, đồng hành để giải quyết yêu cầu chính đáng cũng như hỗ trợ tối đa cho khách hàng trong quá trình đầu tư.

Các vị trí tuyển dụng

Nhân viên kế toán tổng hợp

Ngày hết hạn: 28/02/2019 | Số lượng: 02 | Ngày đăng: 16/02/2019

Nhân viên làm nguội ngành cơ khí

Ngày hết hạn: 28/02/2019 | Số lượng: 4 | Ngày đăng: 13/02/2019

Nhân viên QC

Ngày hết hạn: 28/02/2019 | Số lượng: 02 | Ngày đăng: 13/02/2019

Nhân viên bán hàng

Ngày hết hạn: 28/02/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 21/01/2019

Nhân viên kinh doanh

Ngày hết hạn: 28/02/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 21/01/2019

Nhân viên kế toán

Ngày hết hạn: 28/02/2019 | Số lượng: 02 | Ngày đăng: 08/01/2019

Nhân viên tiền lương

Ngày hết hạn: 28/02/2019 | Số lượng: 02 | Ngày đăng: 08/01/2019

Kế toán xuất hóa đơn

Ngày hết hạn: 28/02/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 08/01/2019

Nhân viên kinh doanh

Ngày hết hạn: 28/02/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 08/01/2019

Admin Bộ phận kinh doanh

Ngày hết hạn: 28/02/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 08/01/2019