Để đảm bảo cung ứng nhu cầu nguồn nhân lực và nhân lực có tay nghề cho nhà đầu tư trong khu công nghiệp, Công ty cổ phần Khu công Nghiệp Hiệp Phước (HIPC) sẽ chú trọng và mở rộng thêm dịch vụ tuyển dụng & đào tạo theo yêu cầu, quy mô của doanh nghiệp. Đồng thời, HIPC luôn thực hiện tốt và đầy đủ cam kết đối với các nhà đầu tư, củng cố lòng tin cho các nhà đầu tư hiện hữu và tiềm năng, đồng hành để giải quyết yêu cầu chính đáng cũng như hỗ trợ tối đa cho khách hàng trong quá trình đầu tư.

Các vị trí tuyển dụng

Nhân viên đào tạo- tuyển dụng

Ngày hết hạn: 30/11/2018 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 30/11/2018

Công nhân phụ kho

Ngày hết hạn: 30/12/2018 | Số lượng: 05 | Ngày đăng: 30/11/2018

Nhân viên đứng máy đột, máy dập

Ngày hết hạn: 30/12/2018 | Số lượng: 02 | Ngày đăng: 29/11/2018

Nhân viên bộ phận lắp ráp

Ngày hết hạn: 30/12/2018 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 29/11/2018

Lao động phổ thông

Ngày hết hạn: 30/12/2018 | Số lượng: 10 | Ngày đăng: 27/11/2018

Nhân viên tổ Bill

Ngày hết hạn: 30/12/2018 | Số lượng: Không giới hạn | Ngày đăng: 20/11/2018

Tổ trưởng tổ Bill

Ngày hết hạn: 30/12/2018 | Số lượng: Không giới hạn | Ngày đăng: 20/11/2018

Trưởng bộ phận giao nhận xưởng

Ngày hết hạn: 30/12/2018 | Số lượng: Không giới hạn | Ngày đăng: 20/11/2018

Nhân viên giao nhận - Chi nhánh Q4

Ngày hết hạn: 30/12/2018 | Số lượng: Không giới hạn | Ngày đăng: 20/11/2018

Nhân viên đóng bao - Chi nhánh Q4

Ngày hết hạn: 30/12/2018 | Số lượng: Không giới hạn | Ngày đăng: 20/11/2018