Để đảm bảo cung ứng nhu cầu nguồn nhân lực và nhân lực có tay nghề cho nhà đầu tư trong khu công nghiệp, Công ty cổ phần Khu công Nghiệp Hiệp Phước (HIPC) sẽ chú trọng và mở rộng thêm dịch vụ tuyển dụng & đào tạo theo yêu cầu, quy mô của doanh nghiệp. Đồng thời, HIPC luôn thực hiện tốt và đầy đủ cam kết đối với các nhà đầu tư, củng cố lòng tin cho các nhà đầu tư hiện hữu và tiềm năng, đồng hành để giải quyết yêu cầu chính đáng cũng như hỗ trợ tối đa cho khách hàng trong quá trình đầu tư.

Các vị trí tuyển dụng

Kế toán trưởng

Ngày hết hạn: 30/10/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 18/09/2019

Kỹ sư cơ khí

Ngày hết hạn: 30/10/2019 | Số lượng: 05 | Ngày đăng: 18/09/2019

Kỹ sư điện

Ngày hết hạn: 30/10/2019 | Số lượng: 05 | Ngày đăng: 18/09/2019

Kế toán tổng hợp

Ngày hết hạn: 30/09/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 17/09/2019

Kế toán trưởng

Ngày hết hạn: 30/09/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 17/09/2019

Thủ kho đông

Ngày hết hạn: 30/09/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 17/09/2019

Nhân viên đứng máy CNC, tiện , máy mài

Ngày hết hạn: 30/09/2019 | Số lượng: 4 | Ngày đăng: 10/09/2019

Nhân viên Lái xe nâng

Ngày hết hạn: 30/09/2019 | Số lượng: 05 | Ngày đăng: 03/09/2019

Lao động phổ thông

Ngày hết hạn: 30/09/2019 | Số lượng: 10 | Ngày đăng: 03/09/2019

Nhân viên xuất nhập khẩu

Ngày hết hạn: 30/09/2019 | Số lượng: 01 | Ngày đăng: 26/08/2019